• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

DN khu CN Thái Hà

Ngày đăng: 14/01/2020

 

 

STT

Tên Công ty

Ngành nghề

Lĩnh vực sản xuất

Loại hình

1

Công ty CPĐT Khu công nghiệp và Đô Thị Thái Hà

Xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN

Khác

Tr.N


s
Back to top