• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NĂM 2020

Ngày đăng: 31/01/2020

Sáng 21/01/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Kiên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban; các đồng chí trong cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Ban; Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

đ/c Trịnh Thế Mạnh, đ/c Trần Văn Kiên, đ/c Phạm Bá Tùng - Chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua công đoàn năm 2019, nội dung thi đua năm 2020; Báo cáo kết quả công tác thanh tra nhân dân năm 2019, chương trình năm 2020; Báo cáo công khai công tác tài chính năm 2019 và Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020…

Đồng chí Phạm Bá Tùng - Phó trưởng ban Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ, thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2019, Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo Ban quản lý trong chỉ đạo, điều hành và cùng với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2019 được đề ra tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 đều hoàn thành. Các ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tại hội nghị đều được tập thể lãnh đạo Ban quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị có đủ phẩm chất năng lực trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy trình bổ nhiệm, tiếp nhận công chức theo quy định. Công tác tài chính cơ quan được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, tăng cường tiết kiệm chí phí để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan được duy trì thực hiện nghiêm túc; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động yên tâm, tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đỗ Văn Huynh - Trưởng ban thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả công tác thanh tra nhân dân năm 2019, chương trình năm 2020

Hội nghị thảo luận, góp ý vào các báo cáo, quy chế tại Hội nghị và đề xuất các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Văn Kiên đã trao đổi, giải đáp các đề xuất, các vấn đề tồn tại trong năm 2019; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức về công tác quản lý, các mặt hoạt động của cơ quan trong năm 2020.

Hội nghị cũng đã thông qua Dự thảo và Ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn.

Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo Ban, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Cũng tại Hội nghị này đồng chí Trần Văn Kiên thay mặt Công đoàn viên chức tỉnh trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung UVBCH, chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở BQL các KCN tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2017-2022 cho đồng chí Trịnh Thế Mạnh - UVBCH giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn.

đồng chí Trần Văn Kiên trao Quyết định của BTV công đoàn viên chức tỉnh cho đồng chí Trịnh Thế Mạnh

Lãnh đạo Ban tặng hoa chúc mừng đồng chí Trịnh Thế Mạnh

Các tin khác

Tập trung giải phóng mặt bằng KCN Thanh Liêm Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đang hoạt động đạt gần 75% Ban hành Quy chế Phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam Kết quả thu hút đầu tư và tình hình thực hiện vốn đầu tư của các doanh nghiệp KCN quý I năm 2019 LỄ KHÁNH THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY OHTSUKA SANGYO VIỆT NAM MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO, HẠN CHẾ THIÊN TAI TẠI KCN ĐỒNG VĂN I, ĐỒNG VĂN II

Back to top