• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Tin tức khu công nghiệp

Phấn đấu cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy trong các KCN

Thực hiện cam kết đối với các nhà đầu tư và chỉ đạo của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng điện phục vụ sản xuất của doanh nghiệp trong các KCN, thời gian qua, các đơn vị bán lẻ điện đã tập trung xây dựng lưới điện bảo đảm tiêu chuẩn, quy ch ...? [...]

Back to top