• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Lãnh đạo ban

Ngày đăng: 16/11/2019

 

1. Ông: Trần Văn Kiên - Trưởng ban

- Điện thoại: 0226.3850569

- Thư điện tử: tranvankien.kcn@hanam.gov.vn

- Phụ trách các phòng: Văn phòng, Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

2. Ông: Phạm Bá Tùng - Phó trưởng ban

 

- Điện thoại: 0912361009

- Thư điện tử: phambatung@hanam.gov.vn

- Phụ trách các phòng: Quản lý doanh nghiệp, Quản lý môi trường

 

3. Ông: Trịnh Thế Mạnh - Phó trưởng ban

 

- Điện thoại: 0226.3850569

- Thư điện tử: trinhthemanh@hanam.gov.vn

- Phụ trách Phòng Quản lý đầu tư

 


s
Back to top