• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Lĩnh vực lao động

Ngày đăng: 10/01/2020

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

01

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp

1

02

Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp

5

03

Thủ tục xác nhận người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

8

04

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

11

05

Thủ tục Chấp thuận cho phép người lao động nước ngoài tạm trú tại các doanh nghiệp trong KCN

12

06

Thủ tục Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong KCN

13

07

Thủ tục Thông báo tổ chức làm thêm giờ từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

16

08

Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày của doanh nghiệp trong khu công nghiệp

17

09

Thủ tục gửi Thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp trong khu công nghiệp

20

10

Thủ tục Gửi thang bảng lương của doanh nghiệp trong khu công nghiệp

21

Chi tiết theo phụ lục đính kèm


s
Back to top