• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Lĩnh vực QH - XD

Ngày đăng: 10/01/2020

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

1

Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở công trình nhóm B, C đối với các doanh nghiệp trong KCN

1

2

Thủ tục thẩm định thiết kế  bản vẽ thi công các công trình trong khu công nghiệp (đối với trường hợp thiết kế hai bước)

3

3

Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN đã được phê duyệt (nhưng không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất)

5

4

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

7

5

Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

11

6

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

13

7

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

15

8

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trong khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp

17

 

Xem chi tiết tại đây


s
Back to top