• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Toàn bộ điểm mới về hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động 2019

Ngày đăng: 20/12/2019

Toàn bộ điểm mới về hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động 2019

 STT

 Tiêu chí

 Bộ luật lao động 2012

 Bộ luật lao động 2019

 1

 Loại HĐLĐ

 Gồm 3 loại HĐLĐ:

- HĐLĐ không xác định thời hạn

- HĐLĐ xác định thời hạn

- HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

(Điều 22)

 Gồm 2 loại HĐLĐ:

- HĐLĐ không xác định thời hạn

- HĐLĐ xác định thời hạn

=> Bỏ HĐLĐ mùa vụ tại Bộ luật lao động 2012.

 (Điều 20)

 2

 Hình thức HĐLĐ

Được giao kết bằng văn bản hoặc bằng lời nói (đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng).

(Điều 16)

Được giao kết bằng văn bản hoặc bằng lời nói (thời hạn dưới 01 tháng).

=> Bổ sung thêm hình thức giao kết HĐLĐ thông qua phương tiện điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

(Điều 14)

 3

 Hành vi bị cấm đối với người sử dụng lao động

- Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

- Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ.

(Điều 20)

- Bao gồm 2 trường hợp tại Bộ luật lao động 2012.

- Đồng thời, bổ sung thêm trường hợp không được:

Buộc người lao động thực hiện HĐLĐ để trả nợ cho người sử dụng lao động.

 (Điều 17)

 4

 Thời gian thử việc

- Chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc:

+ Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

+ Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

+ Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

(Điều 27)

- Bao gồm các trường hợp tại Bộ luật lao động 2012

- Bổ sung thêm trường hợp:

Thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp.

(Điều 25)

 5

 Tạm hoãn HĐLĐ

 Có 6 trường hợp:

1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

5. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.

6. Khi được bổ nhiệm hoặc được cử làm người đại diện phần vốn góp của Nhà nước

(Điều 32 BLLĐ 2012 và Điều 9 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

- Bao gồm 6 trường hợp như quy định hiện hành.

- Đồng thời bổ sung thêm 1 trường hợp:

Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

(Điều 30)

 6

 Đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Người lao động khi muốn đơn phương chấm dứt HĐPL phải cần có lý do và tuân thủ thời gian báo trước.
(Điều 37)

- Người lao động khi muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần nêu lý do, nhưng phải tuân thủ quy định về thời gian báo trước.

- Ngoại lệ: 07 trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước bao gồm:

1. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;

2. Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;

3. Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

4. Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

5. Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;

6. Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

7. Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

(Điều 35)

Căn cứ pháp lý: 

Bộ luật Lao động 2012;

Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);

Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Thùy An

https://hoidap.thuvienphapluat.vn/bai-viet-moi/toan-bo-diem-moi-ve-hop-dong-lao-dong-tai-bo-luat-lao-dong-2019-19A.html?newsid=tintuc

Các tin khác

Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng Vì sao doanh nghiệp e ngại với bảo lãnh thông quan hàng xuất nhập khẩu? Hội nghị làm việc với đoàn tìm hiểu thực tế của Jica về Dự án tăng cường môi trường đầu tư tại tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam Danh sách doanh nghiệp nợ tiền thuế công khai thông tin đợt III năm 2017 - Thời điểm 30/8/2017

Back to top