• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Văn bản pháp quy

idSố/kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
1Quyết định số 16/QĐ-BQLKCN12/03/2017Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam Tải về
2Nghị định số 45/2013/NĐ-CP12/03/2017Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Tải về
3Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND19/05/2014Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Hà Nam Tải về
4Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND31/08/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hà Nam Tải về
5Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND03/06/2014Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam Tải về
6Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND25/08/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Tải về
7Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND14/08/2015Quy định cơ chế khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê phục vụ người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam Tải về
8Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND28/03/2017Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015, Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2015, Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015, Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Tải về
9Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND28/12/2012Quy chế phối hợp quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam Tải về
10Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND14/08/2013Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam Tải về
123456
Back to top