• Đẩy mạnh CCHC
  • Quyết tâm thực hiện NQ ĐH đảng các cấp
  • Đẩy mạnh học tập theo guong Bac
  • Học tập theo tấm gương Bác
  • Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Ngôn ngữ:

Văn bản QPPL

idSố/kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về
38Luật số: 67/2014/QH1326/11/2014Luật đầu tư 2014 Tải về
39Nghị định số: 118/2015/NĐ-CP12/11/2015QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Tải về
40Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP01/06/2016QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Tải về
41Thông tư số: 16/2015/TT-BKHĐT18/11/2015QUY ĐỊNH BIỂU MẪU THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Tải về
42Nghị định số: 84/2015/NĐ-CP30/09/2015VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Tải về
43Thông tư số: 22/2015/TT-BKHĐT18/12/2015QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Tải về
44Luật số: 28/2018/QH1415/06/2018SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Tải về
45Luật số: 35/2018/QH1420/11/2018SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH Tải về
46Luật số: 10/2012/QH1318/06/2012BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 Tải về
47Nghị định số: 55/2013/NĐ-CP22/05/2013QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG Tải về
12
Back to top